จาระบีสังเคราะห์ความเร็วรอบสูงพิเศษฟู้ดเกรด

การใช้สารหล่อลื่นเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ถึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ เพราะการใช้สารหล่อลื่นหรือจาระบีกับเครื่องจักรโรงงานนั้นก็จะทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาติดขัดด้านเครื่องจักร ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อกระบวนการผลิตได้นั้นเอง และสิ่งสำคัญในการเลือกใช้สารหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรให้ถูกประเภทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน อย่างจาระบีสังเคราะห์ความเร็วรอบสูงพิเศษฟู้ดเกรด เป็นจาระบีสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับงานที่ต้องการความเร็วรอบสูงถึงสูงมาก ใช้หล่อลื่นลูกปืน เพลา บุชชิ่ง และเป็นจาระบีฟู้ดเกรดที่สามารถใช้ได้กับงานด้านอาหาร มีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm

คุณสมบัติของจาระบีสังเคราะห์ความเร็วรอบสูงพิเศษฟู้ดเกรด

  • สามารถทำงานในพื้นที่เปียกชื้นหรือมีการทำความสะอาดชะล้างน้ำบ่อยๆ
  • ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
  • มีสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียฟู้ดเกรด
  • สำหรับการใช้งานของตลับลูกปืนความเร็วรอบสูง มีค่า DN สุงถึง 800,000
  • สารอุ้มน้ำมัน Aluminium Complex เพิ่มเสถียรภาพต่อแรงเฉือน
  • ทนการทำปฎิกิริยากับอากาศ
  • สารเพิ่มคุณภาพลดแรงเสียดทาน PTFE (เทฟรอน)
  • สารป้องกันสนิมลดการสึกหรอดีเยี่ยม
Advertisements
%d bloggers like this: